Ditt bolag är vårt engagemang

För att kunna stödja ditt aktiebolag fullt ut har vi ett väl utvecklat nätverk av specialister.

Här finns bland annat: advokater | skattejurister | IT-specialister | redovisningskonsulter | försäkringskonsulter.

Välkommen till GJ Revision

Hos oss får du en personlig kontakt. Vi är lättillgängliga, har lång erfarenhet och uppdaterar oss ständigt. Det gör att vi alltid kan ge dig den specialistkompetens du behöver. Du får tillgång till ett stort nätverk specialister. Ring Margarita på telefonnumer 08-718 24 85 så berättar hon om vad vi kan göra för ditt aktiebolag.

Vår kompetens

Vi har lång erfarenhet kring förutsättningar för att bedriva aktiebolag, allt från mindre familjeägda till större bolag.

Vi arbetar med utbildning

Vi håller kurser i finansiell rapportering, redovisning och koncernredovisning bl.a. för FAR-Akademi och på Södertörns Högskola. Samt även utbildning för anställda inom bank.