Vi arbetar med revision och rådgivning för mindre och medelstora företag

Det är mycket att hålla reda på som företagare och det är en hel del som är krångligt och svårt.  Vi hjälper dig och vi vill gärna vara ditt naturliga bollplank kring frågor som dyker upp. Vi vill träffas regelbundet - inte bara en gång per år och vi anpassar oss självklart till när det är bäst för dig - tidigt eller sent - du bestämmer!

Ditt bolag är vårt engagemang

För att kunna stödja ditt aktiebolag fullt ut har vi ett väl utvecklat nätverk av specialister.

Välkommen till GJ Revision

Hos oss får du en personlig kontakt. Vi är lättillgängliga, har lång erfarenhet och uppdaterar oss ständigt. Det gör att vi alltid kan ge dig den specialistkompetens du behöver. Du får tillgång till ett stort nätverk specialister. Ring Margarita på telefonnumer 08-718 24 85 så berättar hon om vad vi kan göra för ditt aktiebolag.

Vår kompetens

Vi har stor erfarenhet kring förutsättningar för att bedriva aktiebolag, allt från mindre familjeägda till större bolag.

Vi arbetar med utbildning

Vi håller kurser i finansiell rapportering, redovisning, koncernredovisning och revision bl.a. för FAR och på Södertörns Högskola. Samt även utbildning för anställda inom bank.