Tag Archives | GJ Revision

FöretagarTräff 20/2

Hjärtligt välkommen till Nacka FöretagarTräff den
20 februari!

Vi på GÖRAN JOHANSSON REVISIONSBYRÅ I NACKA
STRAND AB
tycker att det skulle vara trevligt att få se dig som gäst på
Nacka FöretagarTräff onsdagen den 20 februari på Nacka
Strandsmässan på Augustendalsvägen.

Idén bakom Nacka FöretagarTräff, som är
Sveriges ledande mötesplats för företagare, är att stimulera det lokala
näringslivet genom att underlätta mötet mellan olika företagare – för att knyta
nya kontakter, få nya impulser och göra nya affärer.

Du får:
–  fri entré till Träffen som pågår 09.30-16.30 och där du kan bekanta dig med
över 160 företag från Nacka/Värmdö och deras uppåt 2 000 besökande från andra
företag

–  fri lunch om du väljer att komma mitt på dagen och anmäler dig senast 11
februari

–  fri entré till de trevliga aktiviteter som rundar av dagen – allt från
korandet av Årets NackaFöretag till underhållning och mingel

Om du vill komma, gå in på www.foretagartraffen.se. Under ”Anmälan besökare” fyller du i och skriver själv ut de biljetter som gäller för fri entré och fri lunch.

Välkommen till Nacka FöretagarTräff
och vår monter (nummer på er monter) onsdagen den 20 februari! Läs mer på www.foretagartraffen.se

Bästa hälsningar

Göran Johansson

Auktoriserad revisor

0

Nu finns vi på LinkedIn

Nu är inte Göran ensam på LinkedIn längre, för nu finns även Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB där! Hemsidan kommer dock även i fortsättningen vara den primära informationskällan på internet, men den som vill vara säker på att inte missa någonting gör klokt i att bli en ”follower” på LinkedIn.

Länk till GJ Revision på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/2261714?trk=tyah

0

Ny roll för redovisningskonsulter

I flera sammanhang kan man läsa om hur välkommet många tycker att det är med den slopade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Som vi tidigare har skrivit ska det räcka med en bokslutsrapport från en auktoriserad redovisningskonsult istället för en revisionsberättelse för de mindre aktiebolagen.

I det senaste numret av tidningen Balans (nr 11 2010) finns det en artikel med rubriken ”Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar?”. I artikeln nämns också behovet av ansvarsfördelning mellan bolagsorganen och redovisningskonsulten.

I artikeln nämns även Reko, Penningtvättslagen samt belyser artikeln Kännedom om det straffrättsliga, skadeståndsrättsliga och disciplinära ansvaret.

Sammanfattningsvis får ordet ansvar en framskjuten roll med anledning att från och med 1 november 2010 gäller regler om frivillig revision.

0