UC:s analys av nystartade bolag utan revisor

Här kommer en länk till en artikel om UC:s första analys av de nystartade bolag som har valt att inte ha revisor. Slutsatsen UC har kommit fram till är att bolag utan revisor har högre kreditrisker och sämre kreditvärdighet.

Kontakta därför oss om Du har planer på att starta ett aktiebolag, så berättar vi vad vi kan hjälpa Dig med!

http://www.svea.com/sv/swe/Om-Svea-Ekonomi/Nyheter/Samre-kreditvardighet-utan-revisor/

, ,

No comments yet.

Lämna ett svar